Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Search & Interim Professionals. Search & Interim Professionals, hierna S&I Professionals, is een handelsnaam van AKSOS Financial Professionals B.V. S&I Professionals is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u gebruikt maakt van onze dienstverlening, onze website of tijdens een intakegesprek. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens:
Van Elmptstraat 16.14
9723 ZL Groningen
Telefoon: 050 – 317 11 42
Namens S&I Professionals is de heer L. Muntinga de Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
S&I Professionals verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum en geslacht
 • Nationaliteit
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Referenties en getuigschriften
 • Sollicitatie-/motivatiebrief
 • Gegevens over beschikbaarheid en gewerkte uren
 • Uw voorkeuren voor een nieuwe (tijdelijke) functie, werklocatie en werkomgeving (cultuur)
 • Social media: adres profiel LinkedIn en Facebook
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Foto
 • Indien wettelijk verplicht: Burgerservicenummer (BSN) en identiteitsbewijs

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

S&I Professionals bemiddelt voor u in arbeidsrelaties daarbij verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden:

 • Het werven en selecteren van geschikte kandidaten voor onze opdrachtgevers
 • Het begeleiden en matchen van professionals aan opdrachtgevers
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het verzorgen van bijeenkomsten en opleidingen
 • Het versturen van nieuwsbrieven; als u geen prijs stelt op onze nieuwsbrief dan kunt u zich afmelden via de link onderaan iedere nieuwsbrief
 • S&I Professionals verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het voldoen van uw salaris of interim fee. Denk hierbij onder andere aan een bankrekeningnummer, BSN, KVK inschrijving of een BTW nummer.

Geautomatiseerde besluitvorming

S&I Professionals neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van S&I Professionals) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

S&I Professionals bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 1 jaar. Daarna zullen wij u opnieuw om uw toestemming vragen voor het wederom voor een periode van 1 jaar bewaren van uw persoonsgegevens. Daarnaast zijn wij gebonden aan de wettelijke bewaartermijnen die langer kunnen zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

S&I Professionals verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien u daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven kunnen gegevens aan derden worden verstrekt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. S&I Professionals blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

S&I Professionals gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Bij het bezoek van de website worden derhalve geen persoonlijke gegevens van de bezoeker daarvan vastgelegd. Het bezoek van de website geschiedt dus anoniem.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door S&I Professionals en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar het adres zoals genoemd in de contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met gegevens onderaan het paspoort,) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

S&I Professionals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van onze diensten en het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten en/of deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.